เทยเที่ยวไทย ตอน 13 – พาเที่ยว เชียงคานพาเที่ยว เชียงคาน พาเที่ยว แก่งคุดคู้, ตักบาตรข้าวเหนียวเชียงคาน, ภูทอก (ทะเลหมอกเชียงคาน), ถนนคนเดินเชียงคาน

Continue reading เทยเที่ยวไทย ตอน 13 – พาเที่ยว เชียงคาน

เทยเที่ยวไทย ตอน 194 – พาเที่ยว บึงกาฬ

พาเที่ยว บึงกาฬจังหวัดใหม่ของภาคอีสาน พาเที่ยว วัดเจติยาคีรีวิหาร ภูทอกบึงกาฬ เข้ามาดูกันนะ…

Continue reading เทยเที่ยวไทย ตอน 194 – พาเที่ยว บึงกาฬ