กฎแห่งกรรม ผู้ล่วงเกินกฎแห่งกรรม…ผู้ล่วงเกิน

โดย.. เทพ บางสมุทร

จากหนังสือ “กรรมกำหนด” เล่มที่ ๑

เป็นมนุษย์สุดดีที่ลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา

คำภาษิตนี้บ่งบอกความหมายไว้ชัดเจนแล้วว่า…

มนุษย์เรานั้นต้องพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ เป็นไปด้วยความเจริญฝ่ายเดียว
Continue reading กฎแห่งกรรม ผู้ล่วงเกิน